Curriculum Vitae

            1 April 2013 – heden Vondel & Nassau Breda – Senior Adviseur | sector expert sociaal domein
1 September 2001 – april 2013BMC Amersfoort – Partner
Juni 1998 – De Vernieuwde Stad te Schiedam – Directeur Ontwikkelingsmaatschappij
15 april 1998 – hedenZelfstandig opererend als adviseur en (interim)manager op het (brede) terrein van organisatieadvies en -ontwikkeling, (conflict-)bemiddeling, (project-) ontwikkeling.en media
November 1995 – 1 juli 1996Waarnemend wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer.november 1995
12 april 1994 – 15 april 1998Dagelijks bestuurder (wethouder) bij lokale overheid – gemeente Capelle aan den IJsselwethouder financiën, grondbedrijf, economische zaken en midden en kleinbedrijf Gemeente Capelle aan den IJssel
1 december 1994 – 20 mei 1998Lid dagelijks bestuur Stadsregio Rotterdam – portefeuillehouder jeugdhulpverlening en milieu.belangrijke projecten: ontwikkeling regiovisie jeugdhulpverlening en aanzet tot vorming bureaus jeugdzorg enerzijds en evaluatie ‘milieuhandhaving’ in Stadsregio Rotterdam
1 januari 1980 – 14 april 1994(Adjunct)directeur van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk/ Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan Jongerenmulti-funcyionele organisatie werkzaam op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulpverlening met als werkgebied Noord en Zuid Holland. In de jaren ’90 heeft de organisatie zich o.a. middels het uitzendwezen en activiteiten in de sfeer van personeelswerving en -selectie ook op commerciële activiteiten gericht. Bij de opzet en implementatie van deze activiteiten heb ik een sterk initiërende en coördinerende rol gespeeld. Als ‘fusie-architect’ heb ik nadrukkelijk bijgedragen aan de groei van de organisatie, van ca. 20 medewerkers in 1976 naar ca. 350 in 1994
1 juli 1993 – 12 april 1994Directeur organisatie BJ/SKHJ te Capelle aan den IJssel
1 juli 1992 – 12 april 1994Consulent INTERPROJECT, bureau voor werving, selectie, ziekteverzuim- en loopbaanbegeleiding
1 september 1994 – 1 juli 1993Adjunct directeur Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan Jongeren te Capelle aan den IJssel
1 september 1983 – 1 september 1984Waarnemend directeur Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan Jongeren te Rotterdam
1 januari 1983 – 1 september 1983Adjunct directeur Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan Jongeren te Rotterdam
1 januari 1981 – 1 januari 1983Algemeen directeur Gunning Browndale Stichting te Rotterdam
1 januari 1980 – 1 januari 1981Economisch directeur Gunning Browndale Stichting te Rotterdam
1 juni 1976 – 1 januari 1980 Coördinerende en uitvoerende werkzaamheden binnen de jeugdhulpverlening
15 augustus 1978 – 1 januari 1980Coördinator/mentor adolescentenprogramma Project Schiekade te Rotterdam
1 juni 1976 – 01 maart 1978Groepsopvoeder bij Gunning Browndale Stichting te Rotterdam
1 jun i 1975 – 1 juni 1976Broodventer bij Fa. Kouwenberg, Nijmegen
1 augustus 1973 – 1 juni 19675Ober/kelnerRestaurant “Molenhoek” (Van der Valk concern) te Mook (L)Restaurant “De Plasmolens” te Mook (L)Restaurant “v.d. Berg” te Gennip (L)
  
Opleiding 
DoorlopendDiverse trainingen op het terrein van (overheids-) management
September 2003 – november2004SIOO – Zware Jongens – Praktijklab complexe verandervraagstukken voor senior interim-managers – Certificaat
Augustus 1982 – juni 2985Sociale Academie te Rotterdam –opleiding Sociale Dienstverlening – diploma 1985